Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Oczyszczalnie ścieków

Oferujemy oczyszczalnie: mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne o przepustowości od 10 ÷ 10 000 m3/d.

Nasze rozwiązania technologiczne oparte są o nisko-obciążony osad czynny.

Proponujemy układy oczyszczania biologicznego z napowietrzaniem:

  • Powierzchniowym - oparte na 3 rodzajach aeratorów o średnicach 700,850 i 1000 mm, dostosowanych indywidualnie do warunków pracy. Aeratory te pracują w cyrkulacyjnych komorach osadu czynnego.
  • Drobnopęcherzykowym - stosowane w układach przepływowych z komorami anaerobowymi, aerobowymi i anoksycznymi, jak i w reaktorach porcjowych typu SBR.

Gwarantujemy efektywność napowietrzania powyżej 2,5 kg O2/ kWh, w ściekach. W oczyszczalniach w zależności od indywidualnych możliwości i ekonomiki budowy, proponujemy wykonanie zbiorników, jako wylewanych na budowie lub prefabrykatów.

Każde z oferowanych rozwiązań spełnia wymagania w zakresie usuwania związków węgla azotu i fosforu, a uzyskane efekty są dużo lepsze od wymaganych przepisami prawa.