Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Realizacja inwestycji

W ramach oferowanych przez nas usług zapewniamy budowę, wyposażenie i uruchomienie obiektów takich jak:

  • oczyszczalnie ścieków,
  • przepompownie ścieków,
  • stacje uzdatniania wody.

Realizujemy nowe inwestycje, a także prowadzimy remonty, przebudowy oraz modernizacje obiektów istniejących. Zajmujemy się także serwisem.

Budowa i wyposażenie

Zajmujemy się budową obiektów od momentu uzyskania wszystkich pozwoleń i innych dokumentów technicznych, aż po finalne oddanie ich. Dostarczamy wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia, aby obiekty mogły funkcjonować i w pełni wykonywać zadania, do których zostały przeznaczone. Zapewniamy również ich bezproblemowe uruchomienie, rozruch i wszelkie prace gwarantujące długie oraz bezawaryjne funkcjonowanie.

 

Przeglądy

Naszym klientom zapewniamy również usługi związane z konserwacją posiadanych przez nich oczyszczalni. Przeprowadzamy ich przeglądy, a także zajmujemy się naprawą poszczególnych urządzeń i ielementów.