Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Realizowane projekty

SIECI

Nasze biuro projektowe realizuje pełen zakres usług związanych z projektowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, począwszy od koncepcji poprzez projekty budowlane i wykonawcze a skończywszy na prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

Wykonujemy usługi związane zarówno z małymi przedsięwzięciami, takim jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, jak i wielokilometrowymi sieciami, realizowanymi w ramach dużych kontraktów Unijnych.

Projektujemy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w systemach: grawitacyjnym, ciśnieniowy oraz podciśnieniowy. Projektujemy i uzgadniamy sieci, zlokalizowane w drogach gminnych, wojewódzkich, krajowych oraz na terenach PKP.

Stosujemy najnowsze rozwiązania, gwarantujące spełnienie obowiązujących przepisów i norm. W imieniu Inwestora zajmujemy się uzyskaniem niezbędnych zgód, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień z gestorami sieci i z właścicielami działek prywatnych.

Każdy projekt jest przez nas traktowany wyjątkowo i indywidualnie.

Prowadzimy szczegółową analizę poszczególnych rozwiązań i wybieramy najbardziej korzystne dla danych warunków.

Nasza firma od 1989 r. prowadzi działalność projektową z zakresu inżynierii środowiska. Ze względu na szeroką gamę świadczonych usług do grona naszych klientów należą jednostki publiczne takie jak: gminy, małe i duże miasta, zakłady komunalne, zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Do naszych klientów należą również różnego rodzaju firmy od małych zatrudniających kilku pracowników po bardzo duże firmy zajmujące się produkcją dobrych i rozpoznawalnych marek w całej Europie.