Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Sieci

Realizujemy projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, począwszy od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, skończywszy na prowadzeniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

Wykonujemy usługi związane zarówno z małymi przedsięwzięciami, takim jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, jak i wielokilometrowymi sieciami realizowanymi w ramach dużych kontraktów Unijnych.

Projektujemy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w systemach: grawitacyjnym, ciśnieniowy oraz podciśnieniowy.

Projektujemy i uzgadniamy sieci zlokalizowane w drogach gminnych, wojewódzkich, krajowych oraz na terenach PKP.

Stosujemy najnowsze rozwiązania, gwarantujące spełnienie obowiązujących przepisów i norm.

W imieniu Inwestora zajmujemy się uzyskaniem niezbędnych zgód, opinii, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień z gestorami sieci i z właścicielami działek prywatnych.

Każdy projekt jest przez nas traktowany wyjątkowo i indywidualnie.

Prowadzimy szczegółową analizę poszczególnych rozwiązań i wybieramy najbardziej korzystne dla danych warunków.