Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Oferta biura projektowego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

Z pasją i zaangażowaniem realizujemy powierzone nam zadania projektowe. Jesteśmy zespołem, którego działalność opiera się na współpracy i wymianie wiedzy oraz umiejętności pomiędzy doświadczonymi projektantami i młodymi pracownikami firmy, pozwalające na osiągnięcie najlepszych efektów. Wyróżniamy się nieszablonowym myśleniem i otwartością na potrzeby klienta.

 

Wszystkie zlecenia, zarówno projekty przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej jak i wszelkie inwestycje gminne/miejskie oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, projekty ujęć wody wykonujemy z jednakową starannością.

Na każdym etapie projektowania współpracujemy z projektantami poszczególnych branż tj.: architektami, konstruktorami, projektantami instalacji elektrycznych, rzeczoznawcami, wykonawcami robót, przez co nasze opracowania dopracowane są pod każdym względem.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych
 • Przepompowni i tłoczni ścieków
 • Przyłączy wodociągowych
 • Przyłączy kanalizacyjnych
 • Wewnętrznych instalacji wodociągowych
 • Instalacji wentylacji mechanicznej
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zbiorników bezodpływowych (szamb)
 • Komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków
 • Ujęć wód podziemnych
 • Stacji uzdatniania wody
 • Słonecznych suszarni osadów ściekowych

Adaptacje projektów typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dokumentacje techniczne

 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne
 • Oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty odziaływania na środowisko
 • Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
 • Kosztorysy obiektów z zakresu inżynierii środowiska oraz sieci
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Opinie i ekspertyzy