Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Polityka jakości

Wysoka i stabilna jakość wszelkich działań, dotrzymywanie uzgodnionych warunków i terminów na świadczone usługi badawcze wykonywane przez laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zapewniają spełnienie ustalonych wymagań i oczekiwań oraz pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów naszych Klientów.

Gwarantuje nam to wdrożony system zarządzania w laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, za nadzorowanie którego jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.

Personel laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zna i stosuje obowiązujące zasady i udokumentowane ustalenia systemu.

Zarząd Firmy EKO-KOMPLEKS zabezpiecza laboratorium w niezbędne środki oraz odpowiednie warunki dla sprawnego funkcjonowania systemu, zmierzającego ku ciągłemu doskonaleniu a także odpowiada merytorycznie za działalność laboratorium.

Laboratorium gwarantuje swoim Klientom poufność przy świadczeniu usług.

Efekty działań zgodnych z ustaleniami systemu zapewniają zadowolenie naszych Klientów oraz satysfakcję pracowników laboratorium.