Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Akredytowane Laboratorium

Prowadzone przez nas Akredytowane Laboratorium Badawcze specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych analiz fizykochemicznych:

Laboratorium spełnia wymagania techniczne i prawne, określone w normie ISO/IEC 17025:2005. 

Od 2009 roku posiadamy certyfikat akredytacji o numerze AB 1044.

 

 

W analizach wykorzystujemy metody referencyjne, zgodnie z wymaganiami, obowiązujących w Polsce, regulacji prawnych.

 

Zapewniamy pełną kontrolę nad jakością i wiarygodnością wyników badań.

Naszym głównym celem jest dostarczenie wyników:

 

  • Miarodajnych – dających gwarancję pewności.
  • Rzetelnych – wykonanych z zachowaniem najwyższych standardów laboratoryjnych
  • Wiarygodnych – czyli takich, w których podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności z określonym prawdopodobieństwem stanowi wartość rzeczywistą badanego parametru.

 

Dbając o wysoką jakość wykonywanych badań, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, której kompetencje są ciągle udoskonalane w ramach licznych szkoleń i audytów.

Dysponujemy wysokiej klasy, specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem badawczym.

 

Działamy sprawnie i terminowo wykonując badania wody oraz ścieków dla klientów nie tylko w rejonie województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski.

 

Próbki do analiz mogą być pobrane przez naszych Pracowników lub dostarczone przez Zleceniodawcę do Laboratorium.