Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Dlaczego warto badać wodę?

Woda pokrywa prawie 75% powierzchni Ziemi. W przyrodzie jednak nigdy nie występuje w stanie czystym. Zawsze jest zanieczyszczona w większym bądź mniejszym stopniu w wyniku znacznej rozpuszczalności w wodzie substancji stałych, ciekłych i gazowych.

Zanieczyszczenia wód można sklasyfikować jako:

  • fizyczne
  • chemiczne
  • bakteriologiczne

Inny, osobny rodzaj zanieczyszczeń stanowią substancje radioaktywne.

Stopień zanieczyszczenia wód naturalnych często uniemożliwia ich spożycie w stanie surowym, w związku z czym wymagają one odpowiedniego uzdatnienia, czyli usunięcia z wody szkodliwych i niepożądanych składników występujących w nadmiernych ilościach bądź dodaniu do niej substancji poprawiających jakość wody. W tym celu stosowane są różne rozwiązania mechaniczne, fizyczne i chemiczne.