Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Badanie Osadów

 

Wykonujemy badania komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne oraz parazytologiczne zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska

w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 137, poz. 924).

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1277).