Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Badanie Gleby

Analizy gleb wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 lipca 2010 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 r., Nr 137, poz. 924).