Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Woda basenowa

Analizy wody basenowej wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016).